Europas

Europas
Tzv. Europas - modrá knížečka s čísly na každé stránce. Zatímco nám lidem stačí k cestě po Evropské unii občanský průkaz, potřebujeme pro svého miláčka nový dokument, který se jmenuje Pas zvířete v zájmovém chovu.

 Pod poř. číslem 0143 jsem jako MVDr. Pirkl Jaroslav registrován a schválen         
 Státní veterinární správou ČR pro vydávání Pasů v zájmovém chovu ("europasů").


(Z materiálů KVLČR)

PASY PRO ZVÍŘATA
Pas smí vystavit jen pověřený veterinární lékař. Další údaje do pasu může zapisovat každý veterinární lékař s platným osvědčením k výkonu veterinární činnosti. Každý, kdo zapisuje údaje, je zodpovědný za jejich správnost, a proto je povinen údaje před zapsáním ověřit.
 • Pas smí být vystaven pouze na zvíře, které je čitelně tetováno (do roku 2008) nebo označeno čipem.
 • Pas má na první straně uvedeného majitele několikrát pro připad změn.
 • Fotografie zvířete je zatím stále nepovinná.
 • Číslo čipu je potřeba přepsat čitelně a celé. Pokud není čipování prováděno současně s vystavením pasu, je nutné před zapsáním do pasu překontrolovat číslo čipu a jeho umístění čtečkou.
 • Nelze-li některý řádek vyplnit (např.tetování), ponechá se volný bez proškrtnutí.
 • U vakcinace proti vzteklině se vypisuje „platnost do" nikoliv dle typu vakcíny, ale dle zákona. U nás tedy zatím na jeden rok!
 • Sérologické vyšetření se sice provádí jen jedenkrát za život, ale v případě, že nebyla provedena vakcinace v souladu s vakcinačními pravidly, musí se opakovat.
 • Údaje o ošetření proti klíšťatům a echinokokóze se doporučují vyplnit, neboť v některých státech je tento údaj vyžadován.
 • Při vystavování nového pasu je možné údaje o vakcinacích přepsat, nebo může chovatel cestovat s pasem a současně s mezinárodním očkovacím průkazem.
 • Jakmile zvíře cestuje s pasem, odpovídá za jeho zdravotní stav chovatel. Proto údaj o zdravotním stavu se nepotvrzuje před každou cestou, ale jen pokud je to požadováno (např.pořadatelem výstavy).
 • Údaj „úřední ověření" slouží pro zápisy kontrolních orgánů, a proto do těchto kolonek veterinární lékař nic nevypisuje.
 • Na stránky „ostatní údaje" je nutno zapsat údaj o tom, kdo a kdy pas vystavil, včetně otisku razítka.
 • K usnadnění vaší povinnosti evidovat vydané pasy využijte systém evidence na www.vetkom.cz nebo přímo na www.petpas.sk
Pozn.: vydané pasy pro zvířata se musí evidovat v databázi KVLČR.

Podmínky k vycestování do zahraničí se zvířaty: NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝVOZU PSŮ
Jedna věc jsou turistické cesty se psem, kdy prakticky nenastane problém, má-li chovatel například při cestě po zemích EU pas, kde je potvrzena identita (tetování nebo čip), vakcinace proti vzteklině, popřípadě potvrzení o účinnosti vakcinace proti vzteklině, které vyžaduje Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko a ošetření proti echinokokóze a klíšťatům, které požadují tyto země plus Finsko.
Druhá věc však jsou obchodní vývozy psů zejména do některých nečlenských zemí. V tomto případě si musejí obchodníci včas zjistit dovozní podmínky konkrétních zemí. V těchto dnech například Státní veterinární správa ČR informovala všechny krajské veterinární správy a tímto způsobem prostřednictvím médií upozorňuje i obchodníky o podmínkách, které při dovozu psů za obchodním účelem požaduje stát Izrael.
Izrael samozřejmě požaduje potvrzení o vakcinaci psů (i koček) proti vzteklině, a to provedené nejvýše před rokem a nejméně 30 dnů před příjezdem do Izraele, což není nic neobvyklého. Ale zajímavé je, že se do Izraele nesmějí dovážet taková plemena psů, u kterých existuje riziko možného agresivního chování, popřípadě jsou údajné problémy s jejich výchovou. Nesmí se tedy do Izraele (podle sdělení Izraelské veterinární správy) vyvážet například americký stafordšírský bulteriér (Amstaf), bulteriér, argentinská doga, japonská tosa inu, stafordšírský bulteriér (anglický), pitbulteriér, brazilská fila, rotvajler a ani jejich kříženci, a ani psi vykazující vzory chování a tělesné znaky podobné těmto plemenům. Označení čipem musí odpovídat ISO normě č. 11784 nebo příloze A ISO normy 11785. Podrobné podmínky mají k dispozici všechny krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze.
Že mohou mít i členské země EU nějaké zvláštní požadavky, svědčí například podmínky Slovinska, které zakazuje obchodní dovozy nevakcinovaných štěňat či koťat do tří měsíců stáří, a to jak ze třetích zemí, tak ze členských zemí EU. Rozumí se nevakcinovaných proti vzteklině.
Je tedy nanejvýš vhodné, aby zájemci o vývoz dospělých psů i štěňat vzali tyto podmínky v úvahu a neriskovali problémy při odbavování zásilek, neboť při navrácení zpět do ČR by jim pochopitelně vznikla velká finanční újma.

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY Z ČESKÉ REPUBLIKY DO VELKÉ BRITÁNIE, IRSKA, ŠVÉDSKA A MALTY

Musí být splněny tyto požadavky:
 1. pas 

 2. identifikace zvířete mikročipem 

 3. očkování proti vzteklině
  Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
  • 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování, nebo
  • ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

 4. sérologické vyšetření na vzteklinu
  Sérologické vyšetření lze provést nejdříve 30 dní po očkování proti vzteklině. Toto vyšetření musí být provedeno ve schválené laboratoři.
  Při cestování z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu je vyšetření vyžadováno u psů a koček.
  Při zpětném návratu a dovozu zvířat na území České republiky ze třetích zemí, které nejsou na seznamu vyjmenovaných 3. zemí, je vyšetření vyžadováno u psů, koček a fretek. Zvíře musí být mikročipem označeno před očkováním, vydáním pasu a odběru krve na vyšetření hladiny protilátek.

  Velká Británie: Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vstupem do země.
  Irsko: Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vstupem do země.
  Malta: Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené alespoň 6 měsíců před vstupem do země.
  Švédsko: Požaduje vyšetření hladiny protilátek proti vzteklině provedené minimálně 120 dní a maximálně 365 dní po očkování proti vzteklině.

 5. ošetření proti echinokokóze 
  Ošetření proti echinokokóze (odčervení)
  Velká Británie: ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země
  Irsko: ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země
  Malta: ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země
  Švédsko: ošetření provedené ne více než 10 dní před vstupem do země
  Finsko: ošetření provedené ne více než 30 dní před vstupem do země

 6. Ošetření proti klíšťatům
  Velká Británie: ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země, k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům
  Irsko: ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země, k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům
  Malta: ošetření 24 - 48 hodin před vstupem do země, k ošetření nelze použít obojek proti klíšťatům
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí výjimku.

CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘATY Z ČESKÉ REPUBLIKY DO OSTATNÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU, ZPĚTNÝ NÁVRAT A DOVOZ ZVÍŘAT Z TĚCHTO STÁTŮ

Musí být splněny tyto požadavky:
 1. pas 
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním 
 3. očkování proti vzteklině
  Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO). Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
  • 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování, nebo
  • ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.
Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá. Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU: Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán

Členské státy, které si stanovily další podmínky:
Finsko - ošetření proti echinokokóze

Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území:
Itálie, Kypr, Lotyšsko, Polsko, Francie

Poznámka: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.


PRO CESTOVÁNÍ SE ZVÍŘETEM MIMO ÚZEMÍ EU
Musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi. Pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
 1. veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas 
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním 
 3. očkování proti vzteklině 
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu
Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete nebo jeho návratem na území EU.
Toto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříve, než zvíře opustilo území EU.
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.
Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení

ZPĚTNÝ NÁVRAT A DOVOZ ZVÍŘAT DO ČESKÉ REPUBLIKY Z VYJMENOVANÝCH TŘETÍCH ZEMÍ
Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi. Pro umožnění návratu občana ČR, který to této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
 1. veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas 
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním 
 3. očkování proti vzteklině
Členské státy mohou povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou,na které jsou závislá (rozhodnutí Komise 2004/839/ES). 
Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Požadavky a termíny se stále mění a přesné aktualizované informace získáte na ambasádě zemí, které navštívíte (pozor, stačí třeba průjezd!) nebo na serveru Státní veterinární správy ČR

Přejeme příjemnou cestu!